21. september 2023

Umelecké dielo vo vstupe do Aupark Tower inšpirovali verše Janka Kráľa

Priestory Aupark Tower sú od jari 2023 lákadlom aj pre milovníkov umenia. Vo vstupných priestoroch pribudlo unikátne súsošie, ktoré zdôrazňuje genius loci našej lokality. Dielo českého autora Petra Vaceka „Divnô“ meria 7,5 metra, váži takmer 1,4 tony a sú do neho vyrezané verše balady Janka Kráľa „Zakliata panna vo Váhu a divný Janko“. Umelecké dielo je […]

07. október 2020

Ideálne miesto pre work-life balance uprostred Bratislavy

Tešíte sa každé ráno do práce? Nechajte nás hádať… Pracujete v Aupark Tower! Podľa štatistík strávi priemerný Slovák na pracovisku viac ako 40 hodín týždenne. Podčiarknuté a sčítané, hovoríme  zhruba o 10 rokoch života. Podávať kvalitný pracovný výkon bez možností dopriať si hodnotný oddych je z psychologického hľadiska nemožné. Progresívne premýšľajúci zamestnávatelia preto čoraz viac dbajú na work-life balance […]

28. september 2020

Street food – kulinárske zážitky z ulice

Tešíte sa každé ráno do práce? Nechajte nás hádať… Pracujete v Aupark Tower!
Podľa štatistík strávi priemerný Slovák na pracovisku viac ako 40 hodín týždenne. Podčiarknuté a sčítané, hovoríme zhruba o 10 rokoch života. Podávať kvalitný pracovný výkon bez možností dopriať si hodnotný oddych je z psychologického hľadiska nemožné. Progresívne premýšľajúci zamestnávatelia preto čoraz viac dbajú na work-life balance (rovnováhu pracovného a osobného života) a v záujme pohody svojich zamestnancov tomu prispôsobujú aj výber sídla spoločnosti.

21. septembra 2023

Umelecké dielo vo vstupe do Aupark Tower inšpirovali verše Janka Kráľa

Priestory Aupark Tower sú od jari 2023 lákadlom aj pre milovníkov umenia. Vo vstupných priestoroch pribudlo unikátne súsošie, ktoré zdôrazňuje genius loci našej lokality. Dielo českého autora Petra Vaceka „Divnô“ meria 7,5 metra, váži takmer 1,4 tony a sú do neho vyrezané verše balady Janka Kráľa „Zakliata panna vo Váhu a divný Janko“. Umelecké dielo je súčasťou redizajnu vstupnej lobby, ktorý zrealizoval WOOD Real Estate.

Aupark Tower je súčasťou portfólia WOOD & Company Office Podfondu od roku 2018,  a v rámci tohto portfólia je najvýznamnejšou budovou. Vlastník budovy plánoval investovať do redizajnu priestorov už pri samotnej akvizícii, pričom prípravu redizajnu odštartoval na jar roku 2020. V priebehu projektu sa rozhodlo, že jeho dôležitou súčasťou bude inštalácia umeleckého diela v rozmeroch 3 x 3 x 7,5 metra. 

Od marca 2023 je toto dielo realitou. Súsošie „Divnô“ môžu obdivovať nielen tí, ktorí do Aupark Tower prichádzajú za prácou, ale aj široká verejnosť. Galéria v Aupark Tower je k dispozícii pre milovníkov umenia 24 hodín denne a 365 dní v roku, a to aj  priamo z nákupného centra Aupark.

Unikátny koncept sideou udržateľnosti

Hlavnú časť diela tvorí rafinovaná oceľová slučka pripomínajúca portál alebo mohutnú bránu. Z diaľky pôsobí masívnym dojmom a divák vníma predovšetkým jeho elegantnú geometriu. Až pri bližšom pohľade sú viditeľné do kovu vyrezané verše známej balady.

Autorom diela je český architekt, dizajnér a umelec Petr Vacek, ktorý hovorí: „Pre mňa ako architekta je prirodzené zamýšľať sa pri tvorbe diela nad kontextom, do ktorého bude zasadené. V tomto prípade je týmto kontextom blízky Sad Janka Kráľa.“

Okolo hlavnej časti diela sú umiestnené 4 menšie inštalácie, tie ďalej rozvíjajú jeho celkovú myšlienku. Ide o abstraktné skulptúry vytvorené z kovových písmen, ktoré boli pôvodne odpadom pri výrobe hlavného objektu. Každá z nich vyjadruje jednu z charakteristík hrdinu balady – Hrdosť, Ukrutnosť, Divosť a Smelosť.

Dielo tak zároveň napĺňa aj ideu udržateľnosti. „V procese tvorby mi napadlo, že vyrezané písmená budú znamenať pomerne veľa odpadu. Rozhodol som sa ho preto kreatívne využiť a dať mu zmysluplný ďalší život,“ vysvetľuje Petr Vacek.

Zdroj: WOOD Real Estate

Prepojenie umenia a biznisu

Návrhy v rámci vyzvanej súťaže posudzovala odborná porota, ktorej súčasťou bol aj riaditeľ Slovenského centra dizajnu Mgr. Art. Maroš Schmidt: „Dnes nie je úplne bežné investovať pri realizácii stavby do kvalitného umenia, a to ešte s presahom do dizajnu. V rámci poroty sa rôzne uhly pohľadu v určitom momente spojili a jednoznačne sme sa zhodli na víťaznom projektu. Ten považujem za vynikajúci a nadčasový.“ 

Podľa Maroša Schmidta má umenie v komerčnej sfére svoje nezastupiteľné miesto, pretože prostredie biznisu sa ním poľudšťuje a odhaľuje pravé hodnoty. Umelecké diela sú však zvyčajne doplnením administratívnych priestorov, nie ich dominantou. Aj preto môžeme tvrdiť, že umelecké dielo „Divnô“ v Aupark Tower je unikátom. Podobné spojenie umenia, biznisu a ojedinelého kontextu v rámci bratislavských administratívnych priestorov pravdepodobne nenájdete. 

„To sa nedá vyrobiť!“„Divnô“ je vyrobené z patinujúcej ocele COR-TEN®, ktorá svojím vzhľadom a štruktúrou vytvára želaný kontrast medzi čistými a uhladenými líniami priestorov Aupark Tower. Produkciu diela realizovala spoločnosť Foxysteel, s.r.o. v prevádzke v Trnave. Zákazka bola pre nich mimoriadnou výzvou

každá časť procesu bola skutočne neštandardná. Prvou reakciou dodávateľa po oslovení na spoluprácu dokonca bolo – „To sa nedá!“. Vďaka ich nadšeniu pre konečný výsledok však postupne v spolupráci s autorom aj investorom vyriešili všetky výzvy. 

Na základe dátového modelu objekt vyrobili v 3 častiach, ktoré sa priamo v Aupark Tower zvarili a až následne za plnej prevádzky biznis centra patinovali. Napájanie jednotlivých častí je tak plynulé a pre pozorovateľa neviditeľné.

Dva oblúky objektu sú spojené prepojovacími tyčami, ktorých je spolu 250 kusov. Dielo je zasadené 22 cm do podkladovej betónovej dosky, a tak pôsobí, akoby vyrastalo priamo zo zeme. Zámerom autora bolo, aby návštevník mohol do vnútra objektu vojsť a vnímať jeho energiu, čo sa vďaka domyslenému technickému riešeniu podarilo. 

Zdroj: WOOD Real Estate

Zoberte do biznis centra priateľov

Ak do Aupark Tower nechodíte pravidelne za prácou, určite sa tu zastavte pri nákupoch v obchodnom centre či počas návštevy Sadu Janka Kráľa. A zoberte so sebou aj priateľov.

Ak aj nie ste zanietení milovníci umenia, umelecké súsošie „Divnô“ vás ohromí svojou mohutnosťou, nezvyčajnou energiou a skutočne unikátnym príbehom. Možno sa na chvíľu zamyslíte aj nad tým, kedy ste v škole preberali básnika Janka Kráľa a aký má pre nás súčasníkov vlastne odkaz.

Niekoľko zaujímavostí o diele:

  • Inšpiráciou bolo pre autora okrem Sadu Janka Kráľa aj „ufo“ na moste SNP.      Použitím premyslenej geometrie pôsobí takisto trochu „kozmicky“ a pripomína bránu alebo vstupný portál.
  • Zámerom autora bolo, aby sa pod umeleckým dielom dalo prejsť a vnímať jeho energiu. Tá je skutočne neopakovateľná.
  • Hlavný objekt má rozmery 3 x 3 x 7,5 metra a váži 1,4 tony. Jeho umiestnenie v budove posudzovali statici a statický posudok má aj samotné dielo.
  • Na vyrezanie písmen musel autor vytvoriť vlastnú sadu písma z rodiny „stencil“, aby bola zachovaná čitateľnosť otvorov aj vyrezaných písmen. Tak sa mohol odpad pri výrobe použiť aj na doplňujúce inštalácie. 
  • Jednou z výziev realizácie diela bolo, ako ho dostať cez vstupné dvere o veľkosti 2 x 2 metre. Jediným riešením bolo rozrezať ho na časti a takto preniesť dovnútra.
  • Dielo bolo prvýkrát postavené v mieste prevádzky výrobcu. Následne sa z troch častí skladalo a zváralo v Aupark Tower pri plnej prevádzke biznis centra.
  • Prírodný proces vytvárania hrdze musel byť v interiéri nahradený umelou predpatináciou. Investor preveroval zdravotnú nezávadnosť použitého postupu, keďže proces sa uskutočnil opäť za plnej prevádzky.

Autor Petr Vacek je český architekt, dizajnér a umelec. Sám seba však nepovažuje ani za jedného z nich. Jeho detailné analytické myslenie je vraj často v rozpore vlastnou kreativitou a on sa snaží tieto dve vlastnosti zmysluplne balansovať.